Søndagsmøte

Søndag 23. juni kl 11:00 er det søndagsmøte. Frode Granerud taler. Hjertelig velkommen!

Jesus er veien, sannheten og livet