Søndagsmøte 22. august

Jostein Holm taler, hjertelig velkommen kl 11:00!

Jesus er veien, sannheten og livet