Søndagsmøte 26. september

Hjertelig velkommen til søndagsmøte kl 11:00. Håkon Ruud Kringstad taler og det blir søndagsskole for de minste.

Jesus er veien, sannheten og livet