Søndagsmøte 6. desember

Vi samles igjen til søndagsmøte og Tor Arne Teien taler. Det blir også søndagsskole for barna. Tor Arne jobber til daglig som prest i Norkirken i Sandefjord. Velkommen.

Jesus er veien, sannheten og livet