Hans Georg ny formann

På årsmøtet 30. januar ble Hans Georg Skuggedal valgt som ny formann. De øvrige i styret er Kristin Bredvei, Inger Nore Rauan, Kristoffer Skuggedal, Jonathan Ekström og Karen Elisabeth Wittersø Hector.

Jesus er veien, sannheten og livet