Vibeke Aasrum taler 3. mars

Velkommen til møte søndag 3. mars kl. 11.00. Vi får besøk av Vibeke Aasrum, som skal tale for oss. Det blir søndagsskole og bedehuskaffe.

Vibeke Aasrum er 24 år og bor nå i Oslo. Hun studerer ved Universitetet i Oslo (lektorprogrammet). 

Vibeke har «vokst opp» på bedehuset. Hun var en drivende kraft i ungdomsarbeidet og var en periode formann i styret til Tenningen.  

Jesus er veien, sannheten og livet